Call Us:0988050232
Instaappointment Image

Quyền Cá Nhân

Home  /  TIN TỨC  /  Quyền Cá Nhân

15.Th12, 2018 0 TIN TỨC

Quyền Cá Nhân

Thông tin chung.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch du lịch, phong cách và sở thích của quý vị, bao gồm yêu cầu phục vụ ăn uống, lựa chọn ghế ngồi, thông tin về chương trình khách bay thường xuyên/khách sạn/ thuê xe, hạng máy bay, hành lý và các lựa chọn về vé.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ TripAdvisor cũng như các đối tác của TripAdvisor và tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký. Ví dụ: chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể đăng đánh giá về du lịch, tham gia các diễn đàn thảo luận, gửi nội dung trên TripAdvisor qua thư điện tử cho bản thân hoặc người khác, truy cập bản tin và nội dung lập kế hoạch du lịch dành riêng cho thành viên và tham gia khảo sát, các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Thông tin về người khác.

Quý vị sẽ có cơ hội cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin liên quan đến du lịch cho những người khác thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu quý vị đặt chỗ cho một người khác thông qua TripAdvisor, quý vị sẽ cần gửi thông tin cá nhân của người đó. Quý vị phải có sự đồng ý của những cá nhân đó trước khi cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân của họ vì mọi quyền truy cập để xem hoặc sửa đổi thông tin của họ sẽ chỉ được thực hiện thông qua tài khoản của quý vị.

Thông tin từ các nguồn khác.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập TripAdvisor bằng cách “nhấp chuột” từ một trang thông tin điện tử do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trước khi vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập TripAdvisor bằng cách “nhấp chuột” từ một trang thông tin điện tử do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trước khi vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Nếu quý vị quyết định tắt tính năng cá nhân hóa, quý vị có thể thực hiện bằng cách đăng nhập vào Facebook trước và (1) chọn “Sửa hồ sơ” từ menu thả xuống “TripAdvisor của quý vị” trên trang Hồ sơ thành viên và nhấp “Ngắt kết nối” trong hộp trạng thái Facebook Connect, hoặc (2) chọn “Tài khoản đã kết nối” từ menu thả xuống “TripAdvisor của quý vị” trên trang Hồ sơ thành viên và nhấp “Ngắt kết nối” trong “Cài đặt Facebook”. Quý vị cũng có thể tắt tính năng cá nhân hóa bằng cách sửa cài đặt ứng dụng trên Facebook. Xin lưu ý rằng nếu quý vị có bạn bè trên Facebook đang sử dụng TripAdvisor thì họ cũng có thể đã chia sẻ thông tin về quý vị với chúng tôi qua Facebook. Nếu quý vị muốn ngăn chặn việc chia sẻ đó, quý vị có thể thực hiện bằng cách sửa cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của mình.

Tự động thu thập thông tin.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập TripAdvisor. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của quý vị, phần mềm trình duyệt web và trang thông tin điện tử chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ đã được hỗ trợ hay thực hiện. Một trong những mục tiêu của việc thu thập thông tin tự động này là để giúp chúng tôi hiểu được sở thích và tùy chọn của người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị.

Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của quý vị chấp nhận cookie mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận cookie mới hoặc cách vô hiệu hóa các loại cookie không cần thiết. Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, quý vị có thể không truy cập được nhiều công cụ du lịch mà các trang thông tin điện tử của chúng tôi cung cấp.

Các trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng có thể sử dụng Tín hiệu web (còn gọi là gif trống, thẻ pixel hay Web bug), là những hình đồ họa siêu nhỏ có mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang thông tin điện tử. Chúng tôi sử dụng tín hiệu web để theo dõi các kiểu lưu lượng của người dùng từ một trang thông tin điện tử của chúng tôi đến một trang thông tin điện tử khác, để gửi hoặc giao tiếp với cookie, để biết được liệu có phải quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng tín hiệu web để giúp chúng tôi hiểu được người nhận đã mở những thư điện tử nào và để theo dõi lưu lượng, các hành động của người truy cập trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của nội dung và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Công ty dịch vụ BĐS Thủ Thiêm House
Số 326  Võ Văn Kiệt Phường Cô Giang, Quận 1
Người nhận: Cán bộ phụ trách Quyền riêng tư/Phòng Pháp chế
Địa chỉ thư điện tử: info@nhadatphatdat.com

Ghi âm và theo dõi cuộc gọi.

Xin hiểu rõ rằng các cuộc gọi đến và từ TripAdvisor có thể được ghi lại. Chúng tôi có thể sử dụng các ghi âm cuộc gọi để theo dõi dịch vụ khách hàng của mình nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoặc tuân thủ, kiểm tra độ chính xác của thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích ngăn chặn gian lận hoặc thực hiện đào tạo cho nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại các bản ghi âm cuộc gọi trong thời gian cần thiết hợp lý để thực hiện các hoạt động nêu trên và sau đó sẽ xóa bỏ. Mọi thông tin cá nhân thu thập của quý vị trong cuộc gọi sẽ được xử lý theo các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

© 2016 TripAdvisor LLC. Bảo lưu mọi quyền.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *